fbpx

Általános szerződési feltételek

I. Szolgáltató adatai:

Cég: Nagy Mária julianna EV.
Cég székhelye: 1143 Budapest, Francia út 41. 4/7
Adószáma: 69475865-1-42
Nyilvántartási szám: 53238364
Email: info[a]baby-box.hu
Telefon: 06 31 770 5557

Cég: Ostrom József EV.
Cég székhelye: 1143 Budapest, Francia út 41. 4/7
Adószáma: 57621306-1-42
Nyilvántartási szám: 56265752

II. Általános rész
1. Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák mindazok szolgáltatások igénybevételének feltételeit, melyek a Nagy Mária julianna EV. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett, https://baby-box.hu címen elérhető oldalon (továbbiakban: Oldal) igénybe vehetőek.
2. Jelen Szabályzat értelmében Felhasználó: az Üzemeltető Facebook felületének, valamint az Oldalnak a látogatója, illetve az itt elérhető szolgáltatásoknak vagy azok valamely elemének használója. Ennek megfelelően bármely szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja jelen Szabályzatot.
3. Az Oldal jelen Szabályzat módosítására a jogot fenntartja, a módosításról a Felhasználót felhívás formájában az Oldalon értesíti. A Szabályzat módosításáról közzé tett nyilatkozatot követően bármely szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó a módosítást tudomásul veszi és elfogadja.
4. Jelen Szabályzat részét képezi továbbá az Adatvédelmi nyilatkozat, valamint minden olyan további dokumentum, mely az Oldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos. Ennek megfelelően jelen Szabályzat és minden kapcsolt dokumentum a Felhasználóra nézve kötelező.

III. Szolgáltatások, feltételek, a honlapon folytatott tevékenység
1. Az Oldal szolgáltatásainak célja az, hogy bankkártyás, utánvétes fizetéssel a felhasználók babatermékeket vásároljanak.
2. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az Oldal bármely tartalmi elemét módosítsa, megszüntesse, illetve azok megjelenését és tartalmát módosítsa, illetve az Oldalon hirdetést, bármilyen tartalmat vagy saját szolgáltatást mutasson be.
3. A jogsértésnek minősül, ezért az Oldal szolgáltatásaiból való végleges kizárást, valamint jogi következményeket von maga után:
3.1.) az oldal tartalmának, védelmének bármilyen jellegű módosítása vagy módosításának megkísérlése,
3.2.) a védett tartalmak hozzáférésének módosítása vagy módosításának megkísérlése,
3.3.) a védett tartalmak védelmének kijátszása, továbbá e tartalmak egészének vagy egy részének közzététele, továbbadása harmadik személy részére.
4. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó által az Oldal felé továbbított elképzeléseket, ötleteket, illetve bármilyen jellegű tartalmat a továbbiakban bármilyen formában felhasználja. Ide tartozik a tartalmak térítésmentes sokszorosítása, reprodukálása, továbbítása és közzététele bármely médiafelületen.
5. Az Oldalra kizárás terhe mellett tilos feltölteni:
5.1.) jogszabályba ütköző posztot vagy kommentet,
5.2.) obszcén, vallási meggyőződést sértő, pornográf, rágalmazó, rasszista, fenyegető vagy hírnévrontó posztot vagy kommentet,
5.3.) a jó erkölcsbe és tisztességbe ütköző, valamint egyéb módon kifogásolható posztot vagy kommentet.

IV. Felhasználási feltételek
1. A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
3. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
4. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.
5. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
6. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
7. Amennyiben a Felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, vagy annak módosítására.
8. A Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja az Oldaltól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek az Oldallal szemben érvényesítenek.
9. Harmadik felek közreműködése:
9.1. Az Általános Szerződési feltételek kizárólag az Oldal által biztosított vásárlási rendszeren belüli tevékenységre érvényesek.
 Közreműködő partnerek Általános Szerződési feltétele: https://www.billingo.hu/felhasznalasi-feltetelek
10. Amennyiben a Vásárló feliratkozik az Oldal hírlevelére, a z Oldal saját döntése szerinti gyakorisággal, de maximum hetente egy alkalommal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – bármikor megtilthatja. Az Oldal a Hírlevélre feliratkozott Felhasználók esetében jogosult a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan is rendezvényt ajánlani.
11. A szerződés létrejötte: A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

V. Térítésköteles szolgáltatások
1. Az Oldal a Felhasználó számára babatermékek vásárlására biztosít lehetőséget, mely bankkártyás, vagy utánvétes fizetéssel történik.
2. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Oldal nem vállal felelősséget.
3. A Felhasználó a regisztrációt követően termékeket tehet kosarába. A fizetés után a terméket a megadott szállítási címre csomagküldő szolgálat bevonásával 2-5 munkanapon belül kiküldjük.
4. Az oldalon feltüntetett árak Brutto árak, vagyis az ÁFA-t tartalmazzák.

VI. Barion bankkártyás fizetés
1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

VII. Felelősség
1. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az Oldal pontosságáért, megbízhatóságáért, illetve adott célra való alkalmasságáért, továbbá nem felel a rajta kívül álló okok nyomán bekövetkező hibákért és következményeikért. Utóbbi körébe tartozik bármilyen jellegű technikai kimaradás vagy meghibásodás a hálózatban, bármely eredetű technikai leállás, továbbá a nem az Üzemeltető vagy az Oldal által elhelyezett programok és alkalmazások, melyeknek romboló hatása van.
2. Az Oldal tartalmaz harmadik személy által üzemeltett felületekre mutató hivatkozásokat is. Ezek tartalmát az Üzemeltető nem ellenőrzi, azokért felelősséget nem vállal.

VIII. Futárszolgálat
1. A csomagot a FOXPOST futárszolgálattal szállítjuk ki, ha a Felhasználó házhozszállítással kéri a terméket.
2. A futárszolgálat minden munkanapon (hétfőtől-péntekig) 8-17 óra között végzi a szállítást.
3. A megrendelés bármilyen címre kérhető kiszállításra, de mindenképpen jelezni kell, ha az átvétel nem minden időpontban lehetséges, vagy egyéb feltételhez kötött. (pl.: munkahelyre kéri, csak délelőtt tartózkodik otthon).
4. A futárszolgálat sms-ben vagy telefonon értesíti a Felhasználót a kiszállítás várható időpontjáról, de a honlapjukon található https://www.foxpost.hu/csomagkovetes/ elérhetőségeken nyomon követhető a csomag. A futárszolgálat kétszer próbálkozik a csomag kiszállításával, majd visszajuttatja a Szolgáltató részére, aki ezután újra felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval
5. A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja.
6. A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztónak minősülő Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni. A Felhasználó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta, vagy a szerződést a felek megállapodása szerint, vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
7. A szállítás díjáról bővebben a Felhasználó minden esetben a honlapon az Információk/szállítás oldalon keresztül tájékozódhat.
8. Amennyiben a megrendelés hétfői, vagy keddi napon, vagy szerda délig (12:00-ig) történik és a szállítást futárszolgálattal kérik, úgy a kiszállítást még azon a héten péntekig tudjuk teljesíteni. Amennyiben a megrendelés csütörtökön, vagy pénteken történik és futárszolgáltattal kérik, úgy a megrendelés csak a következő hét elején fog megérkezni.

IX. Adatvédelem
1. Személyes adatnak minősül minden olyan személyes információ, melyet a Felhasználó vagy az Előfizető az Oldal szolgáltatásainak használata során az Oldal, illetve az Üzemeltető rendelkezésére bocsát.
2. Üzemeltető gondoskodik a Felhasználók és Előfizetők személyes adatainak védelméről, azokat a mindenkor hatályos vonatkozó törvénynek megfelelően kezeli.
3. Az Oldal a tudomására jutott személyes adatokat számlázási, minőségbiztosítási, statisztikai és tájékoztatási célokra használja fel, azokat harmadik személy számára nem szolgáltatja ki. Ennek megfelelően minden az Oldal és az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adat és információ az Üzemeltető tulajdonában marad.
4. A Felhasználó a személyes adatok megadásával szabad akaratából hozzájárul ahhoz, hogy az Oldal és az Üzemeltető a személyes adatait a fent meghatározott módon tárolja és kezelje. A jóváhagyás kiegészíthető, módosítható vagy korlátozható az info@baby-box.hu címen.
5. A személyes adatok felhasználási módjának és céljának a változásáról az Üzemeltető értesíti a Felhasználót és az Előfizetőt, szükség esetén további jóváhagyását kérheti.
6. Elfogadom, hogy a(z) Nagy Mária julianna EV. (1143 Budapest, Francia út 41.) által a(z) https://baby-box.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

X. Elállási jog
1. A Vevő a termék átvételét követő 14 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől.
2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) c) pontja alapján a Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan termék esetén, ami a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak. A Webáruház kínálatában a Vevő egyedi megrendelése alapján készült, névvel, egyedi felirattal, saját kérésére előállított termékek tekintetében nem gyakorolható az elállás joga, ezzel a Vevő csak a késztermék esetén élhet.
3. Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton ) az alábbi címek valamelyikére: 1143 Budapest, Francia út 41. vagy info@baby-box.hu.

XI. Jótállás
1. Az Eladót a termékre vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával kezdődik és a termék átadásától számított 6 hónapig tart.
3. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.
4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:
4.1 elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.
4.2 ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
4.3 Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vevő köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
4.4 A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
5. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
6. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.
7. Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatossági és a Termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.
8. A jótállás nem érinti a Vevő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
9. A jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja
9.1 Személyes bejelentés: A Vevő bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét az Eladónál. Személyes bejelentés esetén az Eladó a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben a következőket rögzíti:
a vásárló nevét,
címét,
a termék megnevezését,
vételárát,
a vásárlás időpontját,
a hiba bejelentésének időpontját,
a hiba leírását,
a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, valamint
a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.
9.2 Írásban történő bejelentés: A Vevő bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (1143 Budapest, Francia út 41.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (info@baby-box.hu).
Írásban történő bejelentés esetén a levélnek a következőket kell tartalmaznia:
a vásárló nevét,
címét,
a termék megnevezését,
vételárát,
a vásárlás időpontját,
a hiba bejelentésének időpontját,
a hiba leírását, valamint
a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

XII. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Szolgáltató területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
Területi hatóságok listája: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó panaszát elutasítja, úgy a Felhasználó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Szolgáltató és a Felhasználó között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testület.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Bírósági eljárás kezdeményezése.
Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.