Barion Pixel

Instagram játékszabályzat

 1. A Nagy Mária Julianna egyéni vállalkozó ( Székhely: 1143 Budapest, Francia út 41., Nyilvántartási szám: 53238364, Adószám: 9475865-1-42

(továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik jelen Szabályzat 9. és 10. pontjában meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).
A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező, a Marnys Hungary (Aerosoft Kft.) és a Oneclean Kft. (továbbiakban a szervező partnerei) oldalán posztolt játékfelhívásra kommentben való válaszadás is, a posztok lájkolása, illetve az oldalak követése.
Oldalak:
https://www.instagram.com/thebabyboxhu/
https://www.instagram.com/marnyshungary/
https://www.instagram.com/oneclean.hu/

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (I.) obszcén szavakat tartalmaznak; (II.) pornográf vagy szexuális tartalmúak; (III.) sértik a jó ízlést; (IV.) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak; (V.) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőktől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg; (VI.) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg; (VII.) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek; (VIII.) reklám értékűek; (IX.) a Szervező jó hírnevét sértik; (X.) sértik valamely harmadik személy szerzői-, vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; (XI.) jogsértőek; (XII.) a Szervezők szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.

1.1 A Játékban való részvétel a Játékos által a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
A Játék 2020. november 15-én indul és 2020. november 22-én. 00:00 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2020. november 22. 23:59 óra. A Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

2. A Játékban résztvevők, szabályos Pályázatok közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékost.

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

3.2 A Játék nyereménye a szervező és partnerei által felkínált termékek
1 (azaz egy) darab lányos ajándék csomag, amiben található:

1db MARNYS® D3-VITAMIN TARTALMÚ FOLYÉKONY ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, CSEPP
1db MARNYS® VIT-C 1000 LIPOSZÓMÁS C-VITAMIN
1db CICÁS FEKETE TEXTIL GYERMEK MASZK
1db QuiClean kézfertőtlenítő gél 1 literes pumpás
1db 10 darabos gyerek szájmaszk rózsaszín
1db Mini szív baby box: babajáték, polár takaró, rágóka

továbbá 1 (azaz egy) darab fiús ajándék csomag, amiben található:
1db MARNYS® D3-VITAMIN TARTALMÚ FOLYÉKONY ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, CSEPP
1db MARNYS® VIT-C 1000 LIPOSZÓMÁS C-VITAMIN
1db MACIS BÉZS TEXTIL GYERMEK MASZK
1db QuiClean kézfertőtlenítő gél 1 literes pumpás
1db 10 darabos gyerek szájmaszk kék
1db Mini szív baby box: babajáték, polár takaró, rágóka

4. A nyeremény sorsolására 2020. november 22. után 24 órán belül megtörténik, a nyereményjáték lezárása után, számítógépes szoftver segítségével kerül sor.

5. A Szervező az ajándékok nyertesének nevét az adott Instagram poszt hozzászólásában és sztoriban közzéteszi legkésőbb a sorsolástól számított 6 (azaz hat) órán belül a https://www.instagram.com/thebabyboxhu/ oldalon. Az ajándék nyertesének erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét Instagram privát üzenetben. A Szervező az ajándékot futárszolgálattal küldi el a nyertesnek.

6. A Szervező a nyereménysorsoláson összesen két nyertest és két tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek és így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos az instagram üzenet formájában történő értesítésre 1 (azaz egy) napon belül nem válaszol.

7. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 (azaz harminc) napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

7.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

7.2 A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

10. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

11. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak https://www.instagram.com/thebabyboxhu/ internetes oldalon.
A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a https://www.facebook.com/thebabyboxhu internetes oldalon jelenik meg.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

12. A Szervező a nyertes Játékos személyes adatait (név, lakcím) kizárólag a nyereményjáték lebonyolításának céljából kezeli.

13. A nyertes Játékos személyes adatainak (nevének, lakcímének) megküldésével önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása, nyeremény kézbesítésének érdekében kezelje. A Szervező a nyeremény kézbesítését követő 60 (hatvan) napon belül automatikusan törli a nyertes Játékos személyes adatait.

14. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

 • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a személyes adatait (név, lakcím) vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
 • amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
 • Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint illetik meg.
 • Jelen szabályzatba foglalt promóciós nyereményjáték nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem az Instagram, hanem a promóció Szervezője által, jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

  14. A Játékos, amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.);
  • bíróságnál.
  Budapest, 2020.11.15.